Helias Marketing

Canonical URL

Canonical Tag [SEO Gids]

canonical link element e1628113861286

Effectief gebruik maken van Canonical Tags voor SEO

In deze uitgebreide gids leer je hoe je effectief gebruikt kunt maken van een canonical tag om je zoekmachine optimalisatie prestaties een boost te geven!

Wat is een Canonical Tag?

Een canonical tag (rel=“canonical”) is een HTML-codefragment dat verwijst naar de hoofdversie van een webpagina. Omdat Google slechts één versie van een webpagina met dubbele of vergelijkbare inhoud indexeert, wordt een canonical tag aangebracht om de primaire versie aan te duiden.

canonical url

Waarom is de Canonical Tag belangrijk voor SEO?

Google houdt niet van duplicate content omdat iedere webpagina een unieke waarde moet toevoegen aan de gebruiker.

Daarnaast is het voor Google lastig om te bepalen welke versie van een webpagina moet worden geïndexeerd, welke versie het beste aansluit bij een zoekopdracht van een gebruiker en om te bepalen of de linkwaarde moet worden verdeeld over de verschillende versies of juist niet.

Duplicate content heeft in de meeste gevallen een negatieve impact op je rankings in Google en zorgt ervoor dat er onnodig crawl-budget wordt verspild.

De canonical-tag is dan ook belangrijk binnen SEO omdat het je prestaties in de zoekmachines direct kan verbeteren.

canonical tag seo

Waarom Duplicate Content?

Je vraagt je misschien af waarom er pagina’s met dubbele of soortgelijke inhoud worden gecreëerd?

Dit is omdat wij mensen een pagina zien als één concept, terwijl zoekmachines iedere URL als een aparte webpagina zien.

In onderstaand voorbeeld zien we 4 verschillende versies van een homepagina die door ons mensen als één unieke pagina wordt gezien, maar door zoekmachines toch echt als 4 afzonderlijke webpagina’s worden beschouwd:

duplicate content

URL Parameters

Daarnaast hebben met namen E-commerce websites te maken met URL-parameters die als dubbele inhoud worden beschouwd. Denk bijvoorbeeld aan een categoriepagina of een winkelpagina, waarbij je verschillende productsoorten kunt selecteren terwijl je voor je gevoel op dezelfde pagina blijft.

duplicate content url paramaters

Om deze verschillende soorten producten op de winkelpagina te herkennen worden URL-parameters ingezet als aanvullende variatie op een URL.

Wij mensen beschouwen dit als één unieke pagina, maar voor de zoekmachines zijn al deze varianten een individuele webpagina.

url parameters

Iedere website beschikt dus over webpagina’s met duplicate content. Gelukkig kunnen we dit vrij eenvoudig oplossen door de rel=canonical te gebruiken.

In onze SEO gids over duplicate content vind je hoe je pagina’s met dubbele inhoud op je website kunt vinden:

Wat is een canonieke URL?

Een canonieke URL is het webadres van de primaire versie van een webpagina die we toevoegen in de canonical-tag.

De canonical tag is een HTML code-element die we toevoegen in de < head > sectie van een webpagina om aan Google aan te geven welke versie van een webpagina de belangrijkste is. In dit code-element wordt de canonieke URL toegevoegd.

Voorkom Keyword Cannibalization

If you don’t explicitly tell Google which URL is canonical, Google will make the choice for you, or might consider them both of equal weight, which might lead to unwanted behavior

Bron: Google

Kortom: Als we zelf geen canonieke URL benoemen, dan zal Google zelf een keuze maken en bepalen welke versie van een webpagina in de SERP wordt weergeven.

Als Googlebot meerdere versies of soortgelijke versies van een webpagina tegenkomt, zal degene die het meest nuttig en compleet is tot de canonieke versie worden benoemd.

De canonieke URL zal vaker worden gecrawld door Google dan de versies die worden gezien als duplicate content.

Daarnaast kan het voorkomen dat Google meerdere varianten als gelijken beschouwt, waardoor meerdere pagina’s met elkaar concurreren in de SERP. Dit leidt tot het negatieve SEO effect dat beter bekend staat als “Keyword Cannibalization”.

Hoe voeg je een Canonical-Tag toe?

Er zijn meerdere manieren om de canonieke URL te benoemen en wij zullen de meest gebruikte methodes met je doornemen:

 1. Rel=Canonical
 2. HTTP Header
 3. Sitemap
 4. Zelf verwijzende Canonical Tag

1. Rel=Canonical Link Element

Met een rel=canonical tag voeg je een HTML-code element toe aan iedere duplicate versie van een webpagina, waarin je verwijst naar de primaire URL.

canonieke url e1628111175381

2. HTTP Header

Voor specifieke documenten zoals Pdf-bestanden kan er geen rel=canonical tag worden toegevoegd omdat deze bestanden geen header sectie hebben.

In het geval van Pdf-bestanden kun je de canonical-tags aan HTTP headers toevoegen.

Gebruik onderstaande gids met instructies om de canonieke URL in de HTTP header te benoemen:

3. Sitemap

Zorg ervoor dat je geen duplicate varianten van een webpagina toevoegt aan je sitemap. Het is aanbevolen om enkel de primaire versie van een webpagina in de sitemap toe te voegen zodat Google eenvoudig kan inzien wat de belangrijkste versie van een webpagina is.

Let wel op dat het geen garantie biedt, als Google zelf van mening is dat een andere versie van een webpagina completer is en beter aansluit bij een zoekopdracht in Google, kan deze versie alsnog worden benoemd als de canonieke URL.

4. Zelf verwijzende Canonical Tag

Het is dan wel niet verplicht en ook niet de enige manier, maar Google beveelt een zelfverwijzende canonical tag aan als effectieve manier om duplicate content te bestrijden.

I recommend using a self-referential canonical because it really makes it clear to us which page you want to have indexed, or what the URL should be when it is indexed.

Even if you have one page, sometimes there are different variations of the URL that can pull that page up. For example, with parameters in the end, perhaps with upper lower case or www and non-www. All of these things can be kind of cleaned up with a rel canonical tag.

Bron: John Mueller, Google

zelfverwijzende canonical tag

Om een zelf verwijzende canonical tag aan te brengen, voegen we de rel=canonical tag van methode 1 toe aan de < head > sectie van de primaire URL, waarbij de pagina naar zichzelf verwijst.

Canonical Tag WordPress

 1. Installeer een SEO-plugin zoals Rank Math
 2. Bewerk een duplicate versie in je pagebuilder
 3. Navigeer in je pagebuilder naar “advanced”
 4. Voeg de primaire URL toe bij “canonical URL”

*Tip: Voeg een zelf verwijzende canonical tag toe aangezien Google dit zelf aanbeveelt.

canonical tag wordpress

Canonicalization Tips

 • Gebruik één canonical tag per webpagina: Wanneer Google meerdere canonieke tags op een pagina opmerkt, zullen ze beide tags negeren.
 • Gebruik het Robots.txt-bestand niet voor het benoemen van een canonical url
 • Voeg enkel interne links toe naar de canonieke versie van een webpagina
 • Gebruik geen robots meta noindex tag om te voorkomen dat duplicate pagina’s tot canonieke versie benoemd worden
 • Voorkom tegenstrijdige signalen door op iedere duplicate pagina te verwijzen naar dezelfde canonieke URL

Canonical Link Element vs 301 Redirects

Hoewel het toepassen van een 301 redirect eveneens een geschikte methode is om de canonieke URL te benoemen, is er één belangrijke factor waar je rekening mee moet houden.

Wanneer je een 301 redirect toevoegt aan een duplicate content pagina, kan deze pagina niet langer worden bezocht door de gebruiker, maar wordt deze rechtstreeks doorverwezen naar de canonieke variant.

Een canonical link element (rel=”canonical”) speelt net als een 301 redirect linkwaarde door van de duplicate pagina naar de benoemde hoofdversie, maar wordt voor een totaal ander doeleinde ingezet.

301 redirect 1

We passen een 301 redirect toe wanneer we de inhoud van een pagina niet langer willen weergeven aan bezoekers en de pagina eigenlijk willen verwijderen.

Omdat bij het verwijderen van een webpagina de linkwaarde afkomstig van onder andere backlinks verloren gaat, verwijzen we de pagina door met een 301 redirect.

De URL van de pagina die we doorverwijzen blijft zo wel bestaan en kan nog steeds worden ingevoerd door een gebruiker, maar na het invoeren van het webadres wordt de gebruiker rechtstreeks doorverwezen naar de nieuwe primaire webpagina die we hebben benoemd in de 301 redirect.

Meer over 301 Redirects?