Helias Marketing

Duplicate Content

Duplicate Content in SEO [Complete Gids]

seo tips voor duplicate content

Stratgisch omgaan met Duplicate Content voor SEO

In deze complete gids delen wij stap voor stap hoe je vanuit een zoekmachine optimalisatie perspectief omgaat met duplicate content, om de negatieve effecten op je prestaties in de zoekmachines te voorkomen.

Wat is Duplicate Content?

Duplicate content verwijst naar identieke of soortgelijke inhoud op het internet die op meerdere webadressen aanwezig is. Wanneer een website beschikt over veel duplicate inhoud, zal dit een negatief effect hebben op de prestaties in de zoekmachines.

Google heeft namelijk een hekel aan webpagina’s met dubbele inhoud omdat iedere pagina een unieke waarde moet toevoegen aan de gebruiker.

duplicate content check

Waarom is Duplicate Content Belangrijk voor SEO?

Duplicate content kan de prestaties van je website in de zoekmachines behoorlijk beschadigen en het is dan ook belangrijk dat je op een strategische manier omgaat met duplicate content op je website.

Zo heeft duplicate content negatieve gevolgen voor je SEO prestaties omdat:

Keyword Cannibalization

Wanneer er meerdere versies van je content aanwezig zijn, is het lastig voor zoekmachines
om te bepalen welke versie moet worden geïndexeerd en weergeven in de SERP op basis van een relevante zoekopdracht.

duplicate content seo

Omdat ze met elkaar concurreren in de SERP, verslechteren de prestaties van alle beschikbare versies en krijg je te maken met het negatieve SEO fenomeen wat beter bekend staat als “Keyword Cannibalization”.

Dit negatieve SEO effect is vaak te herkennen aan:

 • Overdreven schommelende rankings in de zoekmachines
 • Verschillende URL’s die elkaar afwisselen op basis van een specifieke zoekopdracht
 • De verkeerde URL die rankt in de SERP

SEO Onvriendelijke URL's verlagen de CTR

SEO onvriendelijke URL’s van duplicate content versies die worden weergeven in de SERP, zorgen voor een verslechterde gebruikerservaring wat serieuze gevolgen kan hebben voor je click through rate percentage.

Een lager CTR betekend automatisch minder organische bezoekers en heeft dus een serieuze impact.

In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van een SEO-onvriendelijke URL in de zoekresultaten pagina:

url optimalisatie seo

Linkwaarde wordt verdeeld tussen meerdere versies

Wanneer meerdere versies van een webpagina backlinks verzamelen, wordt de linkwaarde dus verdeeld tussen deze versies.

In onderstaand voorbeeld zie je hoe de linkwaarde van backlinks wordt verdeeld tussen de “www-versie” van een pagina en de versie zonder “www” in de URL.

Voor ons mensen lijkt dit misschien één pagina omdat wij een webpagina zien als een concept zoals bijvoorbeeld de homepagina.

Voor zoekmachines is echter ieder webadres een verschillende pagina en minimale verschillen in de URL van een pagina, zoals met of zonder “www” of een slash ( / ) aan het uiteinde van de URL, worden door zoekmachines beschouwd als pagina’s met duplicate content.

backlinks seo

Verspillen Crawl-Budget

Het crawlen van pagina’s met duplicate content kan negatieve gevolgen hebben op de snelheid en frequentie waarmee de pagina’s worden gecrawld.

Hierdoor kunnen pagina’s vertraagd worden geïndexeerd en kan het crawl-budget worden besteed aan pagina’s met irrelevante inhoud in plaats van de belangrijke pagina’s
op je website.

Kan ik bestraft worden voor duplicate content?

Duplicate content kan ernstige gevolgen hebben voor de prestaties van je webpagina’s in de zoekmachines, maar zolang je niet doelbewust content van andere websites kopieert of de intentie hebt om het rangschikken in de zoekmachines te manipuleren, zal het niet zo snel leiden tot een penalty.

duplicate content penalty

Bron: Google

Hoe ontstaan duplicate pagina's?

Omdat zoekmachines ieder uniek webadres als een individuele webpagina beschouwen, zijn er vele oorzaken voor het ontstaan van duplicate content.

Onderstaand vind je de belangrijkste en meest voorkomende oorzaken, inclusief de mogelijke oplossingen om duplicate content op een SEO-vriendelijke manier te behandelen zodat negatieve effecten op je prestaties worden voorkomen.

A/B Testen van Landingspagina's

Met name E-commerce websites voeren regelmatig A/B testen uit om het gedrag van bezoekers te analyseren zodat de best mogelijke versie van een webpagina kan worden ingezet.

Tijdens een A/B test worden er twee bijna identieke pagina’s gecreëerd, waarbij slechts één element zoals bijvoorbeeld de kleur van een “button” of de gebruikte afbeelding van elkaar verschillen.

Beide pagina’s worden vervolgens onder de aandacht gebracht van de gebruiker en aan de hand van de verzamelde data bestaande uit gebruikerssignalen, kan worden vastgesteld welk element het meest effectief is.

Om een succesvolle A/B test uit te voeren waarbij het verschil in data ook daadwerkelijk kan worden herleid aan het geteste element, is het belangrijk dat de webpagina’s voor de rest identiek zijn en dus door zoekmachines worden beschouwd als duplicate content.

duplicate inhoud

# Oplossing: Rel=Canonical

Om veilig A/B testen te kunnen uitvoeren zonder hierbij de negatieve gevolgen van duplicate content te ondervinden, kun je de rel=canonical tag toepassen.

Canonical tags geven aan Google de primaire versie van een webpagina aan, zodat deze kan worden geïndexeerd.

 • Voeg een zelf verwijzende canonical tag toe aan de primaire webpagina
 • Zorg dat alleen de primaire versie zich in je sitemap bevindt

Pagination Comments

Comments die gebruikers achterlaten op je blog berichten zorgen voor een positief SEO-effect omdat dit voor zoekmachines een signaal is van engagement tussen de gebruiker en de webpagina.

Dit positief gebruikerssignaal heeft echter één nadeel:

Wanneer je voldoende comments verzamelt ontstaan er pagination pagina’s, die de verschillende berichten van gebruikers verdelen over meerdere pagina’s.

In onderstaande afbeelding zie je hoe meerdere pagination URL’s ontstaan op een webpagina die blog comments toestaat:

pagination url

De verschillende pagination pagina’s beschikken dus ieder over een unieke URL, waardoor ze door zoekmachines als pagina’s met dubbele inhoud worden beschouwd.

# Oplossing: Zelf verwijzende Canonical Tags

Voeg een zelf verwijzende canonical tag toe aan alle verschillende pagination pagina’s zodat ze door zoekmachines worden behandeld als individuele webpagina’s.

Voeg daarnaast interne links toe naar iedere pagina uit de reeks van pagination pagina’s.

 • Gebruik geen robots meta noindex tags
 • Sluit de pagina’s niet uit in een Robots.txt-bestand
 • Gebruik geen rel=canonical tag om de eerste pagina als canonieke URL te benoemen

Het is belangrijk dat de zoekmachines toegang hebben tot iedere pagination URL, zodat de aanwezige links kunnen worden gecrawld.

Als we de pagination pagina’s uitsluiten met een noindex-tag, zullen de aanwezige comments niet worden gecrawld en zal linkwaarde verloren gaan.

zelf verwijzende canonieke url

URL Parameters

URL-parameters (ook wel “querystrings” genoemd) zijn een toevoeging aan een URL om de inhoud op een webpagina te sorteren en specifiek te maken, en worden daarnaast ingezet om data bij te houden zoals bijvoorbeeld websiteverkeer.

url parameters seo

De parameters worden aan het einde van een URL toegevoegd, en bestaan uit een ‘key’ en een waarde’. De parameters dienen als een soort variabelen van een URL en worden ingeleid door een vraagteken.

Voorbeelden URL Parameters:

 • Tracking:  ?utm_source=google, ?sessionid=abc
 • Product filter:  ?type=shirt, colour=red or ?price-range=10-50
 • Identificeren: ?product=large-red-shirt, categoryid=7382 or itemid=109
 • Pagination  ?page=8, ?p=6 or viewItems=10-60
wat is duplicate content 1

Omdat deze variabelen van een URL ieder over een uniek webadres beschikken, worden ze door zoekmachines beschouwd als duplicate content pagina’s.

# Oplossing: Rel=Canonical

Verwijs met een rel=”canonical tag” naar de primaire versie van de webpagina met de SEO-vriendelijke URL. Daarnaast is het belangrijk om de versies met dubbele inhoud (URL’s met parameters) niet op te nemen in de sitemap.

Enkel de primaire versie wordt toegevoegd aan de sitemap, zodat Google naast de rel=canonical tag een dubbel signaal ontvangt over welke versie de voorkeur heeft.

Trailing Slash

Een voorwaartse slash ( / ) aan het einde van een URL die we ook wel een trailing slash noemen, zorgt ervoor dat er twee versies van je webpagina beschikbaar zijn.

duplicate content seo tips

Controleer je webpagina’s door het webadres zowel met als zonder slash in te voeren in je browser en kijk of beide URL’s toegankelijk zijn zonder dat één van beide automatisch wordt doorverwezen met een 301 redirect.

Sommige content management systemen voegen namelijk automatisch een 301 redirect toe naar één van de twee versies zodat duplicate content fouten worden voorkomen.

# Oplossing: 301 Redirect

Als beide varianten over een unieke URL beschikken zonder dat deze wordt doorverwezen, kun je een 301 redirect toevoegen naar de versie die je voorkeur geniet.

Zorg dat je één versie kiest (dus met of zonder slash aan het einde van de URL) voor alle pagina’s op je website en voeg enkel deze variant toe aan je sitemap.

301 redirect toepassen

WWW en HTTP varianten

De meeste websites zijn toegankelijk vanuit 4 verschillende URL-variaties:

 • (HTTPS, www)
 • (HTTPS, zonder-www)
 • (HTTP, www)
 • (HTTP, zonder-www)

Voor zoekmachines zijn dit dan ook 4 verschillende webpagina’s met duplicate content, waarvan ze niet weten welke versie moet worden geïndexeerd om te weergeven in de SERP op basis van een zoekopdracht.

duplicate content

# Oplossing: 301 Redirect

Voeg een 301 redirect toe vanaf alle 3 de varianten naar de URL die je voorkeur krijgt en neem enkel de URL die je voorkeur geniet op in je sitemap.

301 Redirect toevoegen in WordPress Website:

 • Installeer de SEO Plugin: Rank Math
 • Navigeer naar het Rank Math “Dashboard” en activeer “Redirections”
 • Klik in Rank Math op ” redirections” en vervolgens “add new”
 • Voeg de duplicate URL toe als “Source URL” en de primaire versie als “Destination URL”
 • Kies “301 permanent move” als het “redirection type”
 • Klik op “add redirection”
wordpress 301 redirect

Tips om effectief om te gaan met duplicate content

Het bestrijden van duplicate content op je website is een onderdeel van technische SEO dat soms erg verwarrend en complex kan lijken.

Onderstaande tips die je als richtlijnen kunt gebruiken bieden hopelijk extra duidelijkheid:

 

Voeg enkel Interne Links toe naar de primaire versie

Wanneer een webpagina te maken heeft met meerdere versies die beschikken over dubbele inhoud is het niet alleen voor jou, maar zeker ook voor zoekmachines lastig om hier op de goede manier mee om te gaan. 

Wanneer Googlebot meerdere versies van een pagina tegenkomt, gaat de zoekmachine-crawler op zoek naar signalen op de website die duidelijk maken welke versie moet worden geïndexeerd zoals canonical-tags.

Interne links gelden als “stem van vertrouwen” eveneens als belangrijke signalen om de canonieke URL te bepalen. Zorg dan ook dat je enkel interne links toevoegt naar de primaire versie van een webpagina.

interne link naar canonical

Canonical Tags helpen niet tegen het verspillen van Crawl-Budget

Het toepassen van canonieke tags is een effectieve manier om Google te laten weten welke versie van een webpagina degene is die je wilt laten indexeren, maar deze tag voorkomt niet dat de overige versies met dubbele inhoud niet langer het crawl-budget verspillen.

Hoewel de zoekmachine de primaire URL vaker crawlt dan de versies met dubbele inhoud, gaat er met name bij grote E-commerce websites met veel dubbele inhoud nog steeds veel crawl-budget verloren.

Als de duplicate pagina’s verder geen linkwaarde overdragen of belangrijke inhoud bevatten, kun je er voor kiezen om ze uit te sluiten in het robots.txt-bestand.

Deze pagina’s zullen dan niet langer worden gecrawld waardoor het volledige crawl-budget wordt besteed aan webpagina’s met waardevolle inhoud.

301 Redirects tegen Duplicate Content

301 Redirects zijn een effectieve oplossing om pagina’s met dubbele inhoud te bestrijden mits de duplicate variant geen inhoud bevat die je aan bezoekers wenst te tonen.

301 Redirects zorgen voor een permanente verhuizing van de ene URL naar de andere en de inhoud van de verhuisde pagina is dus niet langer meer beschikbaar voor bezoekers.

Wanneer je als E-commerce website beschikt over een product in verschillende kleuren die ieder een eigen URL bezitten is het dus niet handig om een 301 redirect toe te passen.

Enkel Primaire URL's in Sitemap

Voorkom tegenstrijdige signalen door enkel de primaire versie van een webpagina toe te voegen aan je sitemap. Wanneer je een rel=”canonical” tag toepast, maar vervolgens wel de versies met duplicate content opneemt in je sitemap, geef je tegenstrijdige signalen aan de zoekmachines.

Duplicate Content Checker

duplicate content tool
dekkingsrapport