Helias Marketing

Featured Snippets [Complete SEO Gids]

featured snippet

Hoe win je de featured snippet?

In deze complete SEO gids vind je alles wat je moet weten over featured snippets en hoe je ze kunt winnen. 

Door de opkomst van vele SERP-features zoals bijvoorbeeld de featured snippet, heeft het SEO-speelveld een ware metamorfose ondergaan.

Wat betekenen deze uitgelichte snippets voor SEO en hoe kun jij ze in jouw voordeel gebruiken?

wat is het effect van featured snippets
SEO checklist 2021 tips

Wat is een featured snippet?

Featured snippets zijn uitgelichte zoekresultaten die worden gepresenteerd in een antwoordvak, boven het eerste organische resultaat in de SERPs, op wat men noemt de “positie 0”.
Featured snippets zijn bedoeld om de vraag van een gebruiker direct te beantwoorden in de search engine result pages, zonder dat hiervoor een website moet worden bezocht.

Wat zijn de voordelen van featured snippets?

Je kunt door slechts het beste antwoord op een vraag van een gebruiker te formuleren in een paragraaftekst, de hoogste organische positie in de SERPs innemen.

Door te featured snippet te winnen kun je dus feitelijk bovenaan komen in Google, zonder ook daadwerkelijk de meest kwalitatieve pagina af te leveren.

Verder zijn featured snippets vanwege de opvallende verschijning, en de grote oppervlakte in de SERPs, de perfecte manier om de naamsbekendheid en brand awareness te verbeteren.

featured snippet optimalisatie

Het CTR effect van featured snippets

Een featured snippet geeft als uitgelicht resultaat in de SERPs antwoord op de zoekopdracht van een gebruiker, en heeft vanzelfsprekend dan ook effect op de click through rate.

Neem als voorbeeld de zoekopdracht: “Wat is een featured snippet?” 

featured snippet winnen

Aangezien het directe antwoord al in de SERPs wordt gepresenteerd, is het niet langer nodig om ook nog eens een webpagina te bezoeken om de betekenis te achterhalen.

Een uitgebreide studie van Ahrefs waarbij zij maar liefst 2 miljoen featured snippets analyseerde, toonde aan dat featured snippet resultaten gemiddeld een CTR van 8,6% bevatten, terwijl het eerste organische resultaat gemiddeld een CTR van 26% heeft, indien er geen featured snippet wordt vertoond.

featured snippet ctr

Bron: Ahrefs

Wat belangrijk is om te leren van deze statistieken, is dat een featured snippet wel als bovenste organische resultaat wordt vertoond in de SERPs, op wat we noemen: ”positie 0” ,maar nog altijd een lagere click through rate heeft ten opzichte van het eerstvolgende organische resultaat.

Het winnen van de featured snippet biedt als opvallend uitgelicht resultaat wel de perfecte mogelijkheid om je brand awareness en naamsbekendheid te vergroten, maar levert dus lang niet altijd extra bezoekers op.

Wanneer het winnen van de featured snippet enkel als doel heeft om meer organische bezoekers te ontvangen, kun je het beste niet optimaliseren voor een featured snippet wanneer je resultaat al binnen de organische top 3 resultaten in de SERPs staat.

featured snippets hoger in google

Verbeteren zichtbaarheid en naamsbekendheid

Omdat de featured snippets opvallend uitgelichte resultaten zijn, die vaak in een grotere oppervlakte gepresenteerd worden dan een traditioneel zoekresultaat, vallen ze nou eenmaal een stuk meer op, waardoor het winnen van de featured snippet, een zeer effectieve methode is om je naamsbekendheid en zichtbaarheid te verbeteren.

Daarnaast worden regelmatig foto’s of zelfs video’s toegevoegd aan featured snippets, en helpen ze perfect met het verbeteren van je naamsbekendheid wanneer:

  • Je bedrijfsnaam, of merknaam in de title tag staat
  • Foto’s van je merk of product worden toegevoegd 
  • Je merknaam, bedrijfsnaam, of product in de URL staat

Zorg dan ook dat je structured data toevoegt aan de pagina’s, afbeeldingen optimaliseert en levert in hoge kwaliteit, en dat je in de title tag en de URL, je merknaam of de naam van het bedrijf toevoegt.

SERPs Real Estate verbeteren

SERPs real estate beschrijft de oppervlakte in de search engine result pages, die wordt ingevuld door resultaten van één specifieke website, onderneming, of een specifiek merk.

Het vergroten van de SERPs real estate zorgt voor een betere naamsbekendheid en meer zichtbaarheid.

Een featured snippet resultaat bezet in de meeste gevallen een grotere oppervlakte, dan een traditioneel zoekresultaat.

Met name bij mobiele zoekopdrachten is dit verschil enorm, aangezien een featured snippet op de mobiele telefoon gemiddeld 50% van het scherm inneemt!

serps real estate

Verschillende Featured Snippets

Hoewel het aantal SERP features alsmaar blijft groeien, onderscheiden we hoofdzakelijk 5 soorten featured snippets die het meeste worden getoond:

  1. Paragraaf Snippets
  2. List Snippets
  3. Table Snippets
  4. Knowledge Graph Snippets
  5. Carousel Snippets

1. Paragraaf Snippet

Volgens een enorm onderzoek van Search Engine Journal naar featured snippets, bestaat gemiddeld 70% van het aantal featured snippets uit een paragraaf snippet.

Dit uitgelichte resultaat is te herkennen aan het antwoordvak met paragraaftekst en staat beter bekend als ‘the answer box’.

hoe win je een featured snippet

2. List Snippet

De opvolger van de paragraaf snippet als meest vertoonde featured snippet, is de list snippet. Deze komt gemiddeld zo’n 19% voor in zowel een lijstvorm met cijfers als met bulletpoints.

wat is het voordeel van een featured snippet

3. Table Snippet

De Table Snippet bestaat uit een zichtbare tabel, en komt volgens hetzelfde onderzoek van search engine journal gemiddeld in 6,3% van het totaal aantal featured snippets voor.

featured snippet tips

4. Knowledge Graph Snippet

Deze featured snippet wordt door Google automatisch gegenereerd met feitelijke informatie afkomstig uit de knowledge graph, en toont niet alleen het directe antwoord bestaande uit feiten over een entity, maar presenteert eveneens gerelateerde entiteiten.

In tegenstelling tot de overige featured snippets is de knowledge graph snippet niet afkomstig vanuit informatie op een webpagina, maar is Google zelf degene die de featured snippet invult.

knowledge graph featured snippet

5. Carousel Snippet

De carousel snippet toont verschillende zoekresultaten in carousel vorm met een afbeelding of video. De zoekresultaten worden vertoond met een titel en beknopte informatie afkomstig van structured data.

carousel featured snippet

People Also Ask F.A.Q

De People Also Ask vakken zijn SERP features die in F.A.Q vorm gepresenteerd worden, en relevante vragen met betrekking tot de zoekopdracht weergeven en beantwoorden.

Net als bij de featured snippet, is de vertoonde informatie afkomstig van webpagina’s, waarbij het beste antwoord op een vraag in beknopte paragraaftekst wordt vertoond in een F.A.Q vak met meerdere relevante vragen.

We kunnen de People also ask SERP feature dan ook beschouwen als een alternatieve en in ieder geval verwante, vorm van een featured snippet.

people also ask snippet

Door vervolgens op één van de relevante vragen afkomstig uit de ”mensen vragen ook” F.A.Q vakken te klikken, verschijnt het zoekresultaat inclusief het antwoord, en worden er meer relevante vragen gepresenteerd in de SERPs.

serp feature

Waarom zijn featured snippets belangrijk in SEO?

Hoewel we in bovenstaande informatie al hebben kunnen constateren dat het winnen van de featured snippet lang niet altijd meer organische bezoekers oplevert, zijn er toch voldoende voordelen op het gebied van SEO om je content te optimaliseren voor featured snippets.

Het winnen van de featured snippet betekend namelijk in de meeste gevallen dat Google je erkent als een autoriteit over het specifieke onderwerp, en dat de content en code op je pagina op de juiste manier zijn geformatteerd.

Daarnaast is het soms vrijwel onmogelijk vanwege de enorme concurrentie, om binnen de top 3 organische zoekresultaten te ranken in Google, maar kun je door het beste beknopte antwoord te geven op basis van een zoekopdracht van een gebruiker, de hoogste organische positie innemen, zonder hiervoor de beste webpagina te hoeven creëren.

Het is wel belangrijk om te weten dat de meeste featured snippets worden ingenomen door zoekresultaten binnen de top 5 organische posities, en dat vrijwel alle featured snippet resultaten al op de eerste pagina van Google aanwezig zijn.

featured snippet of rich snippet

Featured Snippet Optimalisatie

Met featured snippet optimalisatie proberen we technieken toe te passen om deze uitgelichte resultaten in de SERPs te winnen.

Hoewel er geen specifieke broncode is die je kunt toevoegen om in aanmerking te komen voor featured snippets, is er gelukkig al veel onderzoeksdata bekend, die ons leert hoe we de kans kunnen vergroten.

SERPs Analyse

Voer een SERPs analyse uit door het gewenste featured snippet keyword als zoekopdracht in Google uit te voeren, om te achterhalen welke vorm van featured snippet wordt gepresenteerd.

Het is namelijk allereerst belangrijk dat we de content voor dezelfde snippet vorm optimaliseren om de featured snippet te winnen.

Content Lengte

Paragraaf snippet: Formuleer het antwoord zo volledig mogelijk in een paragraaftekst van 40 tot 60 woorden. Vroeg de vraag zelf toe als H2 of H3

List Snippet: Creëer een list post met 5 – 8 verschillende items. Voeg de list items in een H2 of H3 tag toe op de pagina, terwijl de vraag als H1-tag wordt geformuleerd.

Table Snippet: Voeg een tabel in HTML-code toe aan de pagina, bestaande uit 4 of 5 rijen en 2 kolommen.

Structured Data

Door structured data toe te voegen aan de pagina, is Google in staat om de inhoud beter te begrijpen, en het vergroot dan ook de kans op een featured snippet.

Zo werkt F.A.Q structured data enorm effectief wanneer je optimaliseert voor paragraaf snippets.