Helias Marketing

LSI Keywords

LSI Keywords Gids - De waarheid over Latent Semantic Indexing & SEO

Latent Semantic Indexing keywords zijn woorden of woordgroepen die Google beschouwd als semantisch-gerelateerd aan je zoekopdracht. Eenvoudig gezegd zijn het woorden of woordgroepen die Google relateert aan de woorden uit je zoekopdracht. 

Latent Semantic Indexing is een natural language processing techniek (NLP) die de verbanden tussen woorden, woord variatie, en synoniemen probeert te herkennen, om meer inzicht te krijgen in de context van een artikel.

Hoewel deze term vaak voor komt in de SEO wereld heeft Google zelf al bevestigd geen gebruik te maken van LSI keywords.

lsi keywords

Google gebruikt geen LSI Keywords

De Latent Semantic Indexing techniek dateert namelijk uit de jaren ´80 en is een verouderde NLP techniek. Betekend dit dat Google geen gebruik maakt van gerelateerde zoektermen? Absoluut niet! Google probeert wel degelijk de verbanden tussen woorden en de context van een pagina te begrijpen, echter maken zij geen gebruik van de LSI-technologie om dit te realiseren. 

Als we goed kijken in de SERP’s zien we regelmatig signalen van Google waarmee zij gerelateerde zoektermen delen, zoals in de people also ask vakken.

In deze people also ask sectie delen zij gerelateerde vragen die vaker als zoekopdracht worden ingevoerd door gebruikers. Hiermee geven zij dus te kennen een relatie te zien tussen de uitgevoerde zoekopdracht en de vragen in de people also ask sectie.

people also ask lsi

Gerelateerde zoekopdrachten

Een ander bekend voorbeeld die laat zien dat Google verbanden tussen woorden en woordgroepen probeert te herkennen, zijn de gerelateerde zoekopdrachten die onderaan de SERP´s worden getoond.

wat zijn gerelateerde zoekwoorden

Geen Latent Semantic Indexing maar Word2vec

Google maakt dus geen gebruik van LSI keywords maar herkent weldegelijk de semantische relatie tussen zoekwoorden. Hiervoor maakt Google namelijk gebruik van een moderne natural language processing techniek genaamd Word2vec

Latent Semantic Indexing is namelijk een verouderde techniek die dateert uit 1980. Deze techniek is niet gemaakt om toe te passen op zoiets complex en grootschalig als het World Wide Web.

wat zijn lsi keywords

LSI technology wasn’t created for anything the size of the Web […] Google has developed a word vector approach (used for Rankbrain)
which is much more modern, scales much better, and works on the Web. Using LSI when you
have Word2vec available would be like racing a Ferrari with a go-cart.

Bron: Bill Slawski

Wat is Word2vec en hoe gebruik je het voor SEO?

Word2vec is een moderne natural language procesing techniek.
Het word2vec-algoritme gebruikt een neuraal netwerkmodel om woordassociaties te leren uit grote verzameling teksten.

word2vec seo

Plat gezegd analyseert de Word2vec vanuit de enorme database van Google, woorden die vaak in dezelfde context voorkomen en dicht bij elkaar worden gebruikt.

Hiermee is het algoritme in staat om de semantische relatie tussen woorden in te schatten en onderwerpen beter te begrijpen.

Zo weet Google bijvoorbeeld dat voetbal een contactsport is waar spelregels bij horen, en dat de term: ‘zoekmachine optimalisatie’ een Nederland woord is voor de afkorting: ‘SEO’.

Google gebruikt deze verbanden tussen woorden om de gebruiker zo goed mogelijk te kunnen helpen na een zoekopdracht, en om de kwaliteit van een webpagina te beoordelen.

Een pagina die het onderwerp: ‘voetbal’ behandeld, maar de termen: ‘buitenspel’, ‘scheidsrechter’ en ‘doelpunt’ niet in de tekst heeft staan, zal geen sterk inhoudelijke pagina zijn en zal dan ook niet kunnen rekenen op een prominente positie in de zoekresultaten.

word vector

Google maakt dus geen gebruik van LSI keywords maar het is wel degelijk belangrijk om zoveel mogelijk gerelateerde zoektermen in je pagina te verwerken.

Voeg LSI keywords toe als H2 en H3 kopteksten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de inhoud. 

Een andere effectieve manier om gerelateerde zoektermen te gebruiken is door topic-clusters te creëren. Deze krachtige SEO techniek wordt gebruikt om de semantische relatie met de artikelen op een website en een breed onderwerp te versterken.

Een uitgebreide en praktijkgerichte uitleg hierover vind je terug in onze ultieme SEO Checklist.