Helias Marketing

SERP SEO: De Complete Uitleg

SERPs guide

Ultieme SERP Strategie voor SEO

Het onderzoeken en analyseren van de SERP geeft ons een waardevol inzicht dat kan worden ingezet om de zoekmachineoptimalisatie van websites te verbeteren.

In deze complete gids over de search engine result pages gaan we stap voor stap laten zien hoe jij kunt profiteren van het inzicht dat deze zoekresultaten pagina’s in Google ons geven.

SERP Basiskennis

We starten dit artikel met de fundamenten van de search engine result pages. Wat zijn de SERPs, hoe zijn ze opgebouwd en hoe kunnen we kennis over de zoekresultaten pagina’s gebruiken voor SEO?

Wat is de SERP?

De search engine result page (afgekort de “SERP”) is de pagina die Google vertoond na een uitgevoerde zoekopdracht van een gebruiker.

De SERP bevat organische zoekresultaten, betaalde zoekresultaten beter bekend als advertenties en aanvullende elementen die we de SERP-features noemen.

Waarom zijn de search engine result pages belangrijk voor SEO?

De SERPs zijn inmiddels ontwikkeld tot een waardevolle bron vol met informatie om de SEO van je website te verbeteren.

Dankzij moderne technieken zoals machine learning en natural language programming (NLP) is Google inmiddels steeds beter in staat om op basis van verzamelde data (afkomstig van eerder uitgevoerde zoekopdrachten) de intentie waarmee een gebruiker de zoekopdracht uitvoert, te achterhalen.

Google vertoond dan ook enkel zoekresultaten in de SERPs die voldoen aan de intentie achter de zoekopdracht.

In feite kunnen we de dus in de SERPs terugvinden hoe we een webpagina moeten inrichten om hoge posities te behalen in de zoekmachines.

Daarnaast bestaan de search engine result pages uit talloze aanvullende elementen die onze SEO-strategie en het optimalisatie-proces beïnvloeden.

We gebruiken de SERPs dan ook als bron van waardevolle informatie die ons helpt bij het verbeteren van onze prestaties in de zoekmachines.

wat is de serp

Anatomie van de Search Engine Result Page

We starten dit hoofdstuk met het ontleden van de SERP. Er bevinden zich namelijk talloze verschillende elementen in de zoekresultaten pagina’s die onze SEO-prestaties kunnen beïnvloeden of waarmee we onze zoekresultaten kunnen verrijken.

search engine paid results

Betaalde & Organische Zoekresultaten

De search engine result pages bestaan uit betaalde en organische zoekresultaten.

Google advertising resultaten bevinden zich voornamelijk bovenaan de SERP, maar kunnen eveneens boven en onderaan de pagina verschijnen met de organische zoekresultaten in het midden.

SEA Resultaten: Shopping & Text Ads

Search Engine Advertising (SEA) resultaten, oftewel Google Ads, bestaan uit Google shopping resultaten die je kunt herkennen aan de afbeelding, en de Google text advertenties die eruit zien als een traditioneel zoekresultaat en te herkennen zijn aan het woord “advertentie” dat dikgedrukt voor de URL vermeldt staat.

seo vs sea

Organische Zoekresultaten

Met organische resultaten in de SERP verwijzen we naar alle onbetaalde zoekresultaten afkomstig uit de Google index en de onbetaalde toegevoegde elementen.

Deze onbetaalde resultaten kunnen we verdelen in:

 • Traditionele zoekresultaten
 • SERP-features (Organisch & Betaald)

Wat is een traditioneel zoekresultaat?

Met een traditioneel zoekresultaat benoemen we de organische zoekresultaten bestaande uit een title tag, url en een meta description.

Traditionele zoekresultaten komen steeds minder voor in de SERPs omdat Google in razendsnel tempo steeds meer elementen toevoegt aan een zoekresultaat om de gebruiker een betere zoekervaring aan te bieden.

title tag en meta description
SERPs guide

SERP SEO

Het onderzoeken en analyseren van de SERP geeft ons een waardevol inzicht dat kan worden ingezet om de zoekmachineoptimalisatie van websites te verbeteren.

In deze complete gids over de search engine result pages gaan we stap voor stap laten zien hoe jij kunt profiteren van het inzicht dat deze zoekresultaten pagina’s in Google ons geven.

Top SERP Features voor SEO

In dit overzicht vind je de meest belangrijke SERP features binnen zoekmachine optimalisatie.

Om te scoren in Google is het van groot belangrijk dat je de SERP in zijn geheel leert kennen en weet hoe je de aanwezige SERP features kunt gebruiken om je SEO prestaties te verbeteren!

search engine result page features

Local Results

Local Results is een verzamelnaam voor alle SERP-features met betrekking tot local SEO.

De belangrijkste en meest effectieve voor SEO zijn:

 • De Local Pack
 • Het Business Knowledge Panel
 • De Find Results On

Local SEO is een enorm waardevol onderdeel van zoekmachine-optimalisatie vanwege de grote kans op conversie bij lokale zoekopdrachten.

Local Pack

De Local Pack is een enorm waardevolle Local SERP Feature die verschijnt in de SERPs na een zoekopdracht met een lokale zoekintentie, of wanneer de uitgevoerde zoekopdracht
geografische woorden bevat zoals bijvoorbeeld “restaurant dichtbij” of “tankstation Breda”.

Lokale zoekopdrachten worden door Google op een unieke manier gerangschikt in de SERPs. Local SEO beschikt namelijk over eigen rankfactoren en het scoren in Google voor lokale zoektermen vraagt dan ook om een andere benaderingsstrategie dan je gewend bent.

De belangrijkste local SEO factoren zijn:

 • Locatie
 • Relevantie
 • Autoriteit
 • Invullen Google Mijn Bedrijf account

De Local Pack bestaat uit een kaart met locatiepunten, 3 zichtbare zoekresultaten, een sterrenbeoordeling van maximaal 5 sterren, relevante informatie over het bedrijf en wanneer je op de afbeelding van het bedrijf klikt, verschijnt er meer gedetailleerde informatie.

lokale seo

Business Knowledge Panel

Wanneer gebruikers een zoekopdracht uitvoeren in Google die gericht is aan een specifieke onderneming, wordt er een business knowledge panel vertoond in de SERPs met de meest relevante informatie over het bedrijf.

De business knowledge panel is een onderdeel van Local SEO en kan worden aangevuld met informatie uit een Google Mijn Bedrijfsaccount.

serp feature 1

Find Results On

De “Find Results On” is een Local SERP-feature die in carrousel-vorm 3 zichtbare zoekresultaten vertoond en wanneer je de carrousel verder naar rechts scrolt, worden er nog eens een aantal resultaten zichtbaar.

Google vertoond deze organische zoekresultaten op basis van locatie, relevantie, autoriteit en het invullen van je Google Mijn Bedrijfsgegevens.

seo analyse

Knowledge Graph Results

Google bouwt al jaren aan een enorme kennisbank in de vorm van de Google knowledge graph, waarbij entiteiten aan elkaar verbonden worden door onderlinge relaties.

Om de entiteiten aan elkaar te verbinden, verzameld Google feiten over de verschillende entiteiten door gebruik te maken van kennis gedreven websites met een hoge autoriteit zoals Wikipedia.

Het verbinden van deze entiteiten in de enorme kennisbank van Google zorgt ervoor:

 • Dat de zoekintentie van een gebruiker nauwkeurig kan worden ingeschat
 • Dat de menselijke taal en emotie beter kan worden begrepen
 • Dat Google minder afhankelijk is van links en keywords tijdens het rangschikken van de zoekresultaten

Een entiteit is een uniek, en goed gedefinieerd ding of concept, dat kan worden gekoppeld aan de Google knowledge graph. Een entiteit kan een emotie zijn, een merknaam, een marketingtechniek en zelfs een persoon.

De term Knowledge Graph Results wordt gebruikt als verzamelnaam voor de verschillende SERP-features die gerelateerd zijn aan de Google Knowledge Graph.

wat is een knowledge panel

In het voorbeeld uit bovenstaande afbeelding gebruikt Google de kennis uit de knowledge graph om de gebruiker direct van het gewenste antwoord te voorzien.

Daarnaast worden gerelateerde entiteiten vertoond die aan elkaar verbonden zijn in de kennisbank van Google.

knowledge graph carrousel

Wanneer de zoekopdracht gericht is naar meerdere verschillende entiteiten, vertoond Google deze in de vorm van een carrousel of door naast elkaar gepositioneerde afbeeldingen.

zoekmachine analyse

De gigantische hoeveelheid verzamelde data over entiteiten in de kennisbank van Google wordt eveneens ingezet om net als bij de traditionele “gerelateerde zoekopdrachten” onderaan de SERP, nu ook gerelateerde entiteiten te vertonen.

Knowledge Panel

Hoogst waarschijnlijk is de knowledge panel het meest bekende knowledge graph result. Deze kennisgrafiek vertoond feitelijke en relevante gegevens vanuit de Google knowledge graph nadat een bij Google bekende entiteit wordt ingevoerd als zoekopdracht.

knowledge graph optimalisatie

Video Snippets

Ook video’s kunnen worden vertoond als verrijking van de traditionele zoekresultaten in de SERP.

Hoewel Google automatisch probeert om de inhoud van video’s te begrijpen, kun je Google eveneens voorzien van belangrijke informatie over de video zoals de beschrijving, thumbnail URL, upload datum en de lengte van de video door structured data markup toe te voegen.

video seo 2021

Image Snippet

De search engine result pages worden zoveel mogelijk ingericht rondom de wensen van gebruikers. De enorme opkomst van visuele content zoals afbeeldingen en video’s in de SERPs verraden dan ook direct dat de gebruiker steeds meer de voorkeur geeft aan visueel getinte zoekresultaten.

Volgens een onderzoek van SEO-autoriteit: Moz.com worden er momenteel bij 12,5% van het aantal zoekopdrachten in Google, afbeeldingen vertoond als SERP-feature.

Reden genoeg dus om je afbeeldingen te optimaliseren voor SERPs ranking!

image seo
 • Optimaliseer de bestandsnamen van je afbeeldingen door je keyword toe te voegen en te kiezen voor een beknopte maar beschrijvende bestandsnaam
 • Voeg keyword-rijke ALT-tags toe aan iedere afbeelding
 • Voeg een beschrijvend titel attribuut toe aan je afbeeldingen
 • Zorg dat je afbeeldingen inlaad met de juiste afmetingen
 • Compress je afbeeldingen met TinyPNG

Top Stories

De Top Stories bestaan uit een blok van verschillende thumbails van zowel video’s als afbeeldingen, die linken naar relevante nieuwsartikelen met betrekking tot de uitgevoerde zoekopdracht.

De top stories weergeven verder de bron van het nieuwsartikel en de publicatiedatum.

top story serp feature

Rich Snippets

Rich snippets zijn visueel opvallende elementen die onder het traditionele zoekresultaat (bestaande uit een title tag, meta description en een URL) worden toegevoegd in de SERPs.

De toegevoegde informatie van rich snippets is afkomstig van structured data op de webpagina.

Wil jij meer weten over de verschillende rich snippets en hoe je deze toepast in je SEO strategie?

Meest effectieve Rich Snippets voor SEO

Hoewel het volledig afhankelijk is van de branche waarin je actief bent, kunnen we in het algemeen constateren dat de F.A.Q snippet en de star review snippet een enorme boost kunnen geven aan je prestaties in de zoekmachines.

hoe krijg je rich snippets

Sterren Review Snippet

Wanneer Google geldige reviews of structured data in de vorm van ratings markup vind, is de kans aanwezig dat er een sterrenbeoordeling wordt vertoond met een korte beschrijvende tekst, als rich snippet in de SERP.

Specifieke review snippets kunnen worden toegepast voor:

 • Boeken
 • Cursussen
 • Evenementen
 • Lokale bedrijven
 • Films
 • Producten
 • Recepten
 • Software apps

F.A.Q Snippet

De F.A.Q snippet bestaat uit een vak met relevante vragen en antwoorden met betrekking tot een specifiek onderwerp, en wordt als toevoeging onderaan het traditionele zoekresultaat vertoond.

Het implementeren van structured data in de vorm van F.A.Q markup bevordert de kans dat Google de F.A.Q rich snippet ook daadwerkelijk vertoond.

De F.A.Q rich snippet is een bijzonder effectieve CTR-optimalisatie techniek:

 • Maximaliseer SERPs real estate
 • Trek de aandacht van gebruikers met relevante vragen
 • Gebruik de inhoud van de F.A.Q om gebruikers direct door te verwijzen naar je product pagina’s
f.a.q schema markup

Sitelinks

Sitelinks zijn links naar relevante pagina’s op je website die worden toegevoegd onder je traditionele zoekresultaat in de SERPs.

Hoewel de sitelinks automatisch door Google worden toegevoegd zonder dat je hiervoor structured data hoeft te implementeren, kan je website worden geoptimaliseerd voor sitelinks door een goede
navigatie structuur te hanteren en beschrijvende ankerteksten en titel-attributen aan je interne links toe te voegen.

sitelinks seo

Breadcrumbs

Een kruimelspoor (breadcrumbs) in de SERP geeft de positie van de pagina in de sitehiërarchie aan en kan gebruikers helpen een site effectief te begrijpen en te verkennen.

Breadcrumbs op je webpagina’s helpen Google om de inhoud beter te kunnen begrijpen en geven een inzicht over de semantische relatie tussen pagina’s.

rich snippet

People Also Ask F.A.Q

De people also ask vakken zijn organische SERP-features in de vorm van een F.A.Q.

De vragen uit de P.A.A-vakken bestaan uit gerelateerde zoekopdrachten die gebruikers eerder hebben uitgevoerd in Google.

Net als bij de featured snippet kun je de inhoud van je webpagina’s optimaliseren rondom deze SERP-features om jouw resultaat te laten ranken in de F.A.Q-vakken.

 

serps analyse

Waarom je zou moeten proberen deze rijke SERP resultaten voor je te winnen?

 • Vergroten SERPs Real Estate
 • Meer topical authority
 • Vergroten naamsbekendheid

En volgens SEO platform Brightedge een absolute meesterzet!

meer organische bezoekers

718% meer organische bezoekers in een jaar tijd dankzij de people also ask-vakken!

Searches Related To

De searches related to sectie bevindt zich onderaan de SERPs en vertoond gerelateerde zoekopdrachten op basis van eerder uitgevoerde Google searches van gebruikers.

De searches related to vakken zijn een goudmijn voor relevante long-tail zoektermen om je pagina inhoud te versterken en zitten daarnaast vol met goede keyword ideeën.

Als Google al aangeeft dat de zoektermen in de “searches related to” vakken, semantisch verbonden zijn aan de huidige zoekopdracht, wat inhoud dat je door deze zoektermen samen te gebruiken, beter inhoudelijke content creëert, wie zijn wij dan om deze kansen te laten liggen.

Bekijk hoe je deze gerelateerde zoektermen effectief toepast in je SEO strategie:

google serp

Featured Snippets

Featured Snippets zijn vakken in de SERPs die een specifieke sectie van een webpagina uitlichten
en boven de organische nummer 1 positie worden gepresenteerd als antwoord op de zoekopdracht van een gebruiker.

Het doel van de featured snippet is om de gebruiker direct te helpen met het beantwoorden van de zoekopdracht zonder dat hiervoor een webpagina bezocht dient te worden.

De meest voorkomende featured snippets zijn:

 • Paragraaf Snippet
 • List Snippet
 • Tabel Snippet

Paragraaf Snippets

Paragraaf snippets tonen een beknopt, maar concreet antwoord op een vraag van de gebruiker in de vorm van een paragraaf tekst en worden hierom ook wel de “answer boxes” genoemd.

search engine ranking

List Snippet

De List Snippet bestaat uit een opsomming van headers die in de vorm van een genummerde lijst of een lijst met bullet-points wordt weergeven in de search engine result pages.

organische zoekresultaten

Table Snippet

De Table Snippet bestaat uit een zichtbare tabel die wordt gecreeerd in HTML-code, en komt gemiddeld het vaakst voor in een samenstelling bestaande uit 5 rijen en 2 kolommen.

De table snippet is bedoeld om gebruikers eenvoudig te kunnen informeren met een overzichtelijke tabel als vervanger van lappen tekst.

Wanneer belangrijke inhoud op je pagina simpel en effectief kan worden samengevat in de vorm van een tabel, draagt dit bij aan de gebruikerservaring.

google serp
serp analyse 2021

SERP Analyse

Een SERP analyse is de essentiële toevoeging aan een keyword research wat het verschil maakt tussen organische winst of een spookpagina.

Mocht je niet vooruitkomen met je SEO-prestaties, maar nog nooit een SERPs analyse hebben uitgevoerd dan kun je nu opgelucht ademhalen.

In dit hoofdstuk ga ik je namelijk stap voor stap uitleggen hoe jij een SEO analyse toepast om een webpagina om te toveren in een bezoekersmagneet!

 • Wat is een SERP analyse?

  Een SERP (Search Engine Result Page) Analyse verwijst naar het proces waarbij de eerste pagina in Google wordt geanalyseerd voor bepaalde zoektermen zodat onder andere de waarde, kansen,bedreigingen en de strategie om te ranken voor deze zoekwoorden in kaart kan worden gebracht.

 • Wat is SERP SEO

  SERP SEO (beter bekend als "On-SERP-SEO") beschrijft de zoekmachine-optimalisatie strategie die gericht is op het maximaliseren van zoveel mogelijk SERP real estate om de zichtbaarheid in de zoekmachines te verbeteren, de naamsbekendheid te vergroten en meer autoriteit te winnen rondom een specifiek onderwerp.

 • Wat is SERP Real Estate?

  SERP real estate is een term die wordt gebruikt binnen zoekmachine-optimalisatie om de omvang en zichtbaarheid van een specifieke website in de search engine result page aan te duiden.

  Voorbeelden van technieken die worden ingezet om de SERP real estate te vergroten zijn onder andere het winnen van de featured snippet, het optimaliseren voor "people also ask" vakken en het verzamelen van rich snippets.

wat is serp real estate

Zero Click Searches

Door de enorme opkomst van SERP-features en de dominante aanwezigheid van betaalde zoekresultaten in de SERP, heeft de organische click through rate het inmiddels zwaar te verduren.

De organische nummer 1 positie wordt steeds vaker below the fold (dat er naar beneden moet worden gescrolt om het resultaat zichtbaar te maken) weergeven en ook de zogeheten “zero click searches” zijn meer aanwezig dan ooit.

sea vs seo

Met de term ”zero click searches” verwijzen we naar zoekopdrachten waarbij het antwoord direct in de SERP wordt vertoond, bijvoorbeeld in een featured snippet, zodat de gebruiker geen website hoeft te bezoeken om het gewenste antwoord op de zoekopdracht te vinden.

wat zijn zero click searches

De Oplossing? On-SERP SEO Strategie

Is dit het einde van zoekmachine-optimalisatie als succesvol marketinginstrument? Wel nee! 

Het betekend echter wel dat je de huidige SEO-strategie van je website wat moet bijschaven. On-SERP SEO richt zich op het vergroten van de organische zichtbaarheid en zal de komende jaren een grote rol gaan spelen in het zoekmachine-optimalisatie speelveld.

Om ervoor te zorgen dat jouw organische posities niet hoeven te lijden onder de huidige omstandigheden, hebben wij voor jou een stappenplan opgesteld voor de perfect On-SERP SEO Strategie!

Start met een SERP Analyse

Nadat je een zoekwoordenonderzoek op traditionele wijze hebt uitgevoerd is het tijd voor de laatste, maar ook direct de belangrijkste stap van je keyword research proces:

Je hebt een aantal potentiële zoekwoorden op het oog, hebt goed gekeken naar het concurrentieniveau en het beschikbare zoekvolume.

Voer deze zoekwoorden nu in Google uit als zoekopdracht om te beginnen met je SERPs analyse.

 • Search Intent analyse
 • Content format analyse
 • SERP Features analyse
 • On-SERP SEO strategie

 

Hoe werkt een SERPs Analyse?

Tegenwoordig zijn de search engine result pages veel complexer dan een pagina met 10 organische zoekresultaten bestaande uit een title tag, URL en een meta description.

Met de komst van SERP features die zich in snel tempo vermenigvuldigen, is een compleet andere strategie noodzakelijk om te ranken in Google voor relevante zoekopdrachten.

Daarnaast maakt het geavanceerde algoritme van Google, gebruik van NLP-technieken, de Google knowledge Graph en machine learning om gebruikers de best mogelijke resultaten voor te schotelen.

Google herkent inmiddels synoniemen, woordvariaties en gerelateerde zoektermen, waardoor het exact matchen van keywords op je pagina met de zoekopdracht van een gebruiker inmiddels overbodig is.

Tegenwoordig wordt met behulp van machine learning de gebruikerservaring van bezoekers op je website geanalyseerd, zodat het algoritme zichzelf kan verbeteren op basis van de verzamelde data.

Dankzij de toegang tot een gigantische hoeveelheid verzamelde data waarbij de gebruikerservaring wordt gemeten, is Google perfect in staat om de intentie van de gebruiker te achterhalen op basis van een uitgevoerde zoekopdracht.

Zoekresultaten worden niet langer gerangschikt enkel op basis van overeenkomstige zoekwoorden en het aantal verzamelde backlinks, maar moeten inmiddels aan de intentie van de gebruiker voldoen om te scoren in Google.

Een SERPs analyse is een belangrijk onderdeel binnen je SEO-strategie, dat verwijst naar het onderzoeken en analyseren van de search engine result pages om je optimalisatie-proces in kaart te brengen.

#1: Search Intent Analyse

Met search intent wordt verwezen naar de zoekintentie die Google koppelt aan een specifieke zoekopdracht op basis van eerder verzamelde data.

Google analyseert de gebruikerservaringen van soortgelijke opdrachten, waarbij naar het gedrag van de bezoeker wordt gekeken, om de zoekresultaten te rangschikken.

Bijvoorbeeld: 

100 gebruikers voeren in Google de zoekopdracht: “sportbroek” uit.

Het gedrag van deze 100 gebruikers toont Google dat vrijwel iedereen die deze zoekopdracht uitvoert, op zoek is naar productpagina’s om sportbroeken te kopen.

Je kunt in dit geval de perfect inhoudelijke Wikipedia-pagina creëren die gericht is op de geschiedenis, de productie en de theorie van sportbroeken, maar zolang je geen categorie of productpagina optimaliseert voor deze zoekopdracht, zul je niet hoog ranken in Google.

user experience strategie

Dit proces wordt binnen het SEO-speelveld: “search intent optimalisatie” genoemd.

Om te ranken in Google voor een specifieke zoekterm, is het noodzakelijk om de zoekintentie van de gebruiker te achterhalen en vervolgens de content op je pagina te optimalisere rondom deze vorm van search intent.

Google rankt enkel content in de top posities wanneer aan de zoekintentie van de gebruiker wordt voldaan.

Hoe komen we achter de juiste vorm van search intent?… Voer een SERPs analyse uit.

hoe rank je voor search intent

Voor een complete uitleg over de verschillende vormen van search intent kun je onderstaande SEO gids raadplegen:

#2: Content Format Analyse

Analyseer het type content dat de top 3 organische posities hebben gebruikt voor hun webpagina en kijk of er overeenkomsten zijn in de inhoud, header-tags, title tags en meta description.

Zie je bijvoorbeeld in de top 3 organische resultaten bij allemaal een title tag met: Beginners Gids, dan weet je dat de data van Google heeft vastgesteld dat de meeste gebruikers die de specifieke zoekopdracht uitvoeren op zoek zijn naar een beginners gids.

Wanneer jij dan vervolgens een geavanceerde gids creëert zul je niet ranken voor de top posities.

Gebruik de top posities en SERP-features juist in je voordeel om te achterhalen hoe je een webpagina moet optimaliseren.

Bekijk onderstaand twee voorbeelden hoe je eenvoudig het content format ontdekt.

Content Format: Beginners Gids:

content format optimaliseren

Content Format: List Post met cijfers:

list post content type

#3: SERP-Features Analyse

Niet alleen de top 3 organische resultaten geven ons een waardevol inzicht in hoe we content moeten optimaliseren om te ranken voor het specifieke keyword, maar ook Google zelf geeft in feiten handige tips door het vertonen van SERP-features.

image pack

Als Google net als in bovenstaande afbeelding een image pack vertoond in de SERP dan weet je dat het belangrijk is om geoptimaliseerde afbeeldingen te gebruiken in je content.

Google geeft hiermee letterlijk aan dat de gebruiker die deze specifieke zoekopdracht uitvoert graag voorzien wordt van afbeeldingen in de content.

*Pro Tip: Verwerk de entities boven de afbeelding als tekst in je content om de semantische inhoud te optimaliseren. Google zal je content hierdoor beter begrijpen en ook nog eens waardevoller inschatten.

Featured Snippets: Toont de SERP een featured snippet? Zo ja, is het een paragraaf snippet, list snippet, video snippet?

People Also Ask: Verwerk de vragen uit de people also ask vakken in je content voorzien van een H2-tag

Gerelateerde Zoekopdrachten: Verwerk de gerelateerde zoekopdrachten onderin de pagina in je content als H2 of H3-tag

Paid Ads: Zijn er advertenties aanwezig? Zoja, hoeveel SERPs real estate bezetten zij, is het nog wel interessant genoeg?

#4: On-SERP SEO Strategie

Naast de traditionele organische zoekresultaten die door Google secuur worden gerangschikt, worden er ook SERP features ingezet als verrijkende zoekresultaten om de gebruiker de best mogelijke zoekervaring aan te bieden.

Google richt de zoekresultaten pagina’s nu dus volledig in op basis van kennis uit de knowledge graph en op basis van een gigantische hoeveelheid verzamelde data.

Hiermee kunnen zij heel nauwkeurig inschatten waar de gebruiker exact naar op zoek is en wat er vertoond moet worden in de SERPs om de gebruiker zo goed mogelijk te helpen.

Wanneer je de signalen in de SERPs dus goed analyseert, weet je in principe exact waar de gebruiker naar op zoek is en hoe je een webpagina moet optimaliseren waarmee je de organische top posities inneemt voor een specifieke zoekopdracht.

De nieuwe methode om zoekwoorden te taxeren

Het taxeren van zoekwoorden, of met andere woorden het analyseren hoe waardevol een keyword precies is, bestond voorheen uit het analyseren van het zoekvolume, het concurrentieniveau en de CPC.

Nu de search engine result pages zich in record tempo ontwikkelen en de ene naar de andere SERP-feature wordt geïntroduceerd, gebruiken we een compleet nieuwe methode om de waarde van een zoekwoord in te schatten.

Om de situatie te verduidelijken hebben we onderstaand wat voorbeelden toegevoegd:

beste seo strategie

In bovenstaande afbeelding kun je zien hoe de zoekresultaten pagina geen enkel traditioneel organisch resultaat vertoond zonder te hoeven scrollen.

De bovenste organische positie in de SERP, ook wel bekend als “positie 0”, wordt in dit geval ingevuld door een zeer omvangrijke featured snippet.

Direct onder de featured snippet wordt een eveneens omvangrijke “People also ask F.A.Q vak” vertoond en samen bezetten zij de volledige pagina above the fold.

Dit betekend vanzelfsprekend dat de organische nummer 1 een veel lagere click through rate ontvangt en dus ook veel minder bezoekers ontvangt.

Er wordt voor deze specifieke zoekopdracht een heel andere strategie gevraagd om de zichtbaarheid te verbeteren en alsnog organische kliks te ontvangen.

Volgende voorbeeld:

Als we het keyword: “zoekmachine optimalisatie” analyseren in de keyword-research tool: Ubersuggest, dan zien de statistieken er in eerste instantie veelbelovend uit.

keyword research

Maar als we vervolgens een SERPs analyse uitvoeren constateren we iets anders…

zoekmachine marketing strategie

Maar liefst de eerste 4 zoekresultaten worden ingevuld door SEA-resultaten. Vervolgens komen de organische positie 1 en 2(eigenlijk dus op 5 en 6), en dan volgt een omvangrijke”people also ask F.A.Q box”.

Je hoeft hier geen keyword-tool op los te laten om te beseffen dat de organische nummer 3 positie, wat voor dit keyword een mooie prestatie is, nauwelijks organische bezoekers ontvangt vanwege deze SERPs indeling.

SERPs Real Estate Optimalisatie

Met SERPs real estate verwijzen we dus naar de omvang en zichtbaarheid van onze zoekresultaten in de SERPs. We spreken over het verbeteren van de SERPs real estate wanneer de omvang van je zoekresultaat groter is dan alleen de traditionele snippet bestaande uit een title tag, URL en meta description.

wat is serps real estate

# Win de Featured Snippet

Het winnen van de featured snippet is een belangrijke optimalisatie-techniek voor het verbeteren van je SERP real estate.

Niet alleen valt je resultaat veel meer op vanwege de positie, omvang, en de afbeelding die vaak met de featured snippet wordt vertoond, maar het is bovendien de perfecte manier voor brand building en om je producten nog eens extra te promoten.

Met name de list snippet, featured snippet in de vorm van een lijst, heeft een enorme omvang in vergelijking met het traditionele zoekresultaat.

beter gevonden worden in google

Het verschil in omvang tussen de featured snippet en het traditionele zoekresultaat wordt nog zichtbaarder wanneer we de zoekopdracht via de mobiele telefoon uitvoeren.

Met de opkomst van mobile search geeft het winnen van de featured snippets dan ook enorme voordelen! 

mobile seo strategie

Vanwege de omvang en de opvallende verschijning, lenen featured snippets zich dan ook perfect om je naamsbekendheid te vergroten, je merknaam onder de aandacht te brengen en zelfs om je producten te promoten zoals in onderstaande afbeelding:

voordelen van featured snippets

# Optimaliseer voor People also ask vakken

De people also ask F.A.Q-vakken worden als een soort alternatieve featured snippet ingevuld door organische zoekresultaten.

Je kunt je SERPs real estate vergroten door één of meerdere van de people also ask vakken te winnen naast je traditionele zoekresultaat in de SERPs.

De F.A.Q vakken met relevante vragen zijn de perfecte manier om de aandacht van gebruikers te winnen en tegelijkertijd voor twee verschillende zoekopdrachten te ranken in Google op basis van slechts één uitgevoerde zoekopdracht.

SEO strategie webshop

De meest effectieve methode met betrekking tot het optimaliseren van de people also ask vakken om meer SERPs real estate te winnen, is het optimaliseren voor een double snippet.

We spreken van een double snippet wanneer meerdere organische zoekresultaten van dezelfde website elkaar direct opvolgen in de SERPs. De double snippet kan zoals in onderstaand voorbeeld ook voorkomen wanneer een traditioneel resultaat en een SERP feature van dezelfde website elkaar opvolgen:

double snippet seo strategie

# Voeg F.A.Q Schema Markup toe

F.A.Q schema markup is een vorm van structured data waarmee je kans maakt op een F.A.Q rich snippet. Met structured data geven we in kleine code-elementen aan waar de webpagina overgaat zodat Google de inhoud beter kan begrijpen.

Het gebruiken van F.A.Q schema markup op je webpagina wordt regelmatig beloond met een F.A.Q rich snippet.

Dit is een F.A.Q box die lijkt op de “people also ask-vakken”, maar dan als verlengstuk onder het traditionele zoekresultaat in de SERPs wordt toegevoegd.

Het is dan ook een effectieve optimalisatie-techniek om de SERPs real estate te vergroten.

f.a.q schema markup toevoegen

*Pro Tip: Gebruik F.A.Q schema markup om bezoekers direct te laten navigeren naar je product pagina.

 • Voeg relevante vragen toe aan je F.A.Q sectie die de aandacht van de gebruiker trekken
 • Voeg pijnpunten van de bezoekers toe aan de F.A.Q sectie
 • Link vervolgens in de F.A.Q sectie naar je productpagina’s
on page seo strategie

# Optimaliseer afbeeldingen voor meer SERPs Real Estate

Nu de SERPs steeds visueler worden zien we het aantal afbeeldingen en video’s die in de SERPs verschijnen op basis van een relevante zoekopdracht, alsmaar groeien.

De kracht van een goede kwaliteit afbeelding is dat je in tegenstelling tot tekstuele snippets, eenvoudig de aandacht kunt grijpen van de gebruiker.

Het optimaliseren van je afbeeldingen om meer SERPs real estate te winnen, biedt tegelijkertijd een enorme kans om je producten in de etalage te zetten.

zoekmachineoptimalisatie strategie

Bestandsnaam: Gebruik je keyword in de bestandsnaam van de afbeelding wanneer je deze opslaat op je desktop/mobiel

ALT-tekst: Voeg je zoekwoord toe als ALT-tekst in je afbeelding.

Titel Attribuut: Voeg je zoekterm eveneens toe als titel attribuut van je afbeelding

Double Snippet [Advanced SEO Strategie]

Het optimaliseren voor een double snippet vanuit twee traditionele zoekresultaten is een geavanceerde SERPs real estate strategie die risico’s met zich meebrengt indien je de techniek niet goed uitvoert.

We spreken van een double snippet wanneer twee verschillende zoekresultaten afkomstig van dezelfde website, elkaar opvolgen in de SERPs.

double snippet optimalisatie

Het optimaliseren voor een double snippet brengt een groot risico met zich mee vanwege keyword cannibalization.

Zoekwoord kannibalisme is een term binnen zoekmachine optimalisatie die verwijst naar de negatieve SEO-impact wanneer meerdere pagina’s op je website ranken voor dezelfde zoekwoorden.

Dit schept verwarring bij Google omdat de zoekmachine in dit geval niet goed weet welke pagina nu moet worden vertoond als antwoord op een zoekopdracht.

Als meerdere webpagina’s geoptimaliseerd voor dezelfde zoekwoorden met elkaar concurreren in de SERPs zullen ze beiden lagere posities toegewezen krijgen in Google. Keyword cannibalization heeft dan ook een negatieve SEO-impact.

keyword cannibalization strategie

Er bestaat echter één uitzondering of methode waardoor je alsnog kunt optimaliseren voor dezelfde zoekwoorden met verschillende webpagina’s zodat je een double snippet kunt behalen.

Dat is namelijk wanneer je beide pagina’s optimaliseert voor een andere vorm van search intent.

In de wereld van SEO verdelen we search intent hoofdzakelijk in 5 categorieën:

 • Informatie intentie: de gebruiker is op zoek naar informatie zonder intentie om actie te ondernemen op een webpagina
 • Commerciële intentie: de gebruiker zit in een oriënterende fase en is op zoek naar advies of meer informatie om de juiste actie te kunnen ondernemen op een webpagina zoals bijvoorbeeld een aankoop doen
 • Transactie intentie: de gebruiker is van plan om een actie te ondernemen op een website zoals het aanmelden voor een cursus of het aankopen van een product. De gebruiker weet nog niet waar hij/zij de actie gaat uitvoeren.
 • Navigatie intentie: de gebruiker is doelgericht op zoek naar een specifieke onderneming, website, of een specifiek merk om actie te ondernemen
 • Lokale intentie: de gebruiker is op zoek naar informatie om een restaurant, winkel of onderneming fysiek te bezoeken. De zoekopdracht is locatie gebonden. 
search intent strategie seo

In onderstaande afbeelding zie je hoe beide pagina’s die samen de double snippet vormen geoptimaliseerd zijn rondom een andere vorm van search intent.

Pagina A is duidelijk gecreëerd om bezoekers actie te laten ondernemen op de webpagina. Er zijn meerdere call to action knoppen aanwezig en je kunt onder andere een sheet downloaden op de pagina.

Pagina B daarentegen is volledig geoptimaliseerd om de bezoeker te informeren zonder dat de bezoeker actie op de pagina kan ondernemen. 

search intent strategie