Helias Marketing

SERPs - De ultieme SEO Gids

SERPs guide

SERPs Analyse - Kansen, bedreigingen, en waardevolle informatie

De kennis en het analyseren van de SERPs zorgen voor het juiste inzicht dat nodig is om resultaat te behalen met zoekmachine optimalisatie.

In deze SEO gids vind je dan ook alle nodige informatie over de SERPs, en over het uitvoeren van een SERPs analyse.

Search Engine Result Pages

Om hogere scores in Google te behalen is het allereerst belangrijk dat we begrijpen wat er zich in de zoekresultaten pagina’s afspeelt.

Er worden hoofdzakelijk 3 verschillende resultaten vertoond in de SERP’s, namelijk betaalde resultaten in de vorm van advertenties, organische resultaten afkomstig van SEO resultaten, en SERP Features.

De samenstelling van de SERP’s beïnvloedt de kansen en bedreigingen om SEO resultaten te behalen en we kunnen daarnaast gigantisch veel waardevolle informatie halen uit de SERP’s voor het optimaliseren van onze eigen pagina’s.

In deze zoekmachine optimalisatie gids leer jij alles wat je moet weten over de SERP’s en hoe je een succesvolle SERP’s analyse uitvoert.

Daarnaast kun je in onze SEO Checklist 2021 nog eens 81 SEO technieken vinden om je website perfect te optimaliseren!

nummer 1 in google ranken

Wat zijn de Search Engine Result Pages?

De SERP’s of search engine result pages zijn de pagina’s die getoond worden na een zoekopdracht in google. De vertoonde resultaten in de SERP´s worden door google beschouwd als meest relevante match voor de gekozen zoekopdracht.

Google rangschikt de zoekresultaten op basis van de gekozen woorden in de zoekopdracht en de intentie van de gebruiker achter de gekozen zoektermen.

In de search engine result pages worden zowel organische als betaalde resultaten, en SERP features getoond.

serp google

SERP´s

  • Organische resultaten
  • Advertenties
  • SERP features

Metatags

Metatags zijn belangrijke HTML elementen die je aanbrengt in de broncode van je pagina waarmee je de titel en een beknopte samenvatting van je pagina aangeeft.

De metatags bestaan uit een meta title en een meta description, en worden vaak 1 op 1 overgenomen door Google in de zoekresultaten.

metatags

Organische zoekresultaten & Advertenties

We kunnen de vertoonde zoekresultaten in de SERP’s allereerst onderscheiden in betaalde zoekresultaten, en organische zoekresultaten.

De organische zoekresultaten komen voort uit zoekmachineoptimalisatie, en zijn door Google gerangschikt op basis van kwaliteit.

Deze onbetaalde resultaten worden door Google naar voren geschoven als beste en meest relevante resultaten voor de zoekopdracht die een gebruiker invoert.

Betaalde zoekresultaten worden in de vorm van advertenties vertoond in de zoekresultaten van Google omdat de website eigenaar hier voor betaald heeft.

We kunnen deze zoekresultaten eenvoudig herkennen aan het woord: ‘advertentie’ dat voor het zoekresultaat wordt geplaatst.

Volgens een onderzoek van een prominent SEO bedrijf uit Los Angeles klikt slechts 15% van de gebruikers op een van de betaalde zoekresultaten.

shopping ads

Google advertising

De betaalde zoekresultaten die worden vertoond in de SERP’s kunnen we onderscheiden in tekst advertenties en shopping advertenties.

google shopping of google ads

Google Shopping Advertenties

Shopping ads kun je eenvoudig herkennen aan de product foto’s die door google in de SERP’s worden vertoond. Hierbij worden onder de product foto de naam van het product, de prijs van het product, en de naam van het bedrijf vermeld.

Google Tekst Advertenties

De tekst advertenties in Google worden net als de organische zoekresultaten vertoond met een title tag en een meta description.

Deze meta tags worden echter niet op de landingspagina zelf aangebracht in de broncode, maar worden in het advertentie account van Google ingevoerd door de website eigenaar.

De tekst advertenties kun je eenvoudig herkennen aan het dikgedrukte woord: Advertentie, dat aan het begin van het zoekresultaat wordt vermeld.

SERP Features

SERP features zijn alle elementen die naast de traditionele organische zoekresultaten worden vertoond in de search engine result pages.

Google vertoond de SERP features om de gebruiker te helpen met toegevoegde rijke content als antwoord op de zoekopdracht.

Volgens de data van Semrush worden er in slechts 2,77% van de zoekresultaten geen SERP features vertoond.

Belangrijke SERP Features

De belangrijkste SERP features hebben een zichtbaar effect op de manier waarop een gebruiker reageert in de zoekresultaten, en beïnvloeden het click through rate percentage van de verschillende zoekresultaten in de SERP’s.

google serp features

Featured Snippets

Featured Snippets zijn uitgelichte elementen van een webpagina die in de zoekresultaten worden vertoond als toevoeging aan het traditionele zoekresultaat.

De featured snippets worden ook wel Answer boxes genoemd omdat ze een beknopt antwoord geven op de zoekopdracht van een gebruiker.

De meeste featured snippets worden in de zoekresultaten vertoond op de ‘positie 0‘. Dit is de positie net boven het eerste organische resultaat.

featured snippet positie 0

Rich Snippets

Rich Snippets zijn uitgelichte elementen toegevoegd aan een traditioneel zoekresultaat in de search engine result pages. De meeste traditionele zoekresultaten bestaan enkel uit een title tag, meta description en een URL. 

Zoekresultaten met een rich snippet vertonen bijvoorbeeld sterren reviews, breadcrumbs, een F.A.Q schema, productinformatie zoals prijs en voorraadstatus, afbeeldingen, en video’s.

Hoewel Google zelf besluit wanneer een Rich Snippet wordt getoond, werkt het implementeren van structured data op je webpagina bevorderend voor het verkrijgen van een Rich Snippet.

wat zijn rich snippets

Site Links

Site Links worden onder een traditioneel zoekresultaat getoond in de vorm van een lijst met hyperlinks. Deze links navigeren naar relevante pagina’s op je website.

sitelinks

People also ask

F.A.Q boxes die worden vertoond in de zoekresultaten als een alternatieve featured snippet met relevante vragen die eerder zijn gebruikt als zoekopdracht in Google.

people also ask

Gerelateerde zoekopdrachten

Gerelateerde zoekwoorden zijn eerder ingevoerde zoektermen waarvan Google erkent dat ze verwant zijn aan je huidige zoekopdracht.

Google geeft deze gerelateerde zoekopdrachten in de SERP’s weer onderaan de pagina.

gerelateerde zoekopdrachten

SERP's Analyse

Het uitvoeren van een succesvolle SERP’s analyse is cruciaal voor je succes met zoekmachine optimalisatie.

Als je tijdens een zoekwoordenonderzoek een interessante term bent tegengekomen, proberen we natuurlijk een individuele webpagina te creëren rondom deze zoekterm om zo hoog mogelijk te scoren in Google wanneer deze term als zoekopdracht wordt uitgevoerd in Google.

Om deze pagina perfect te optimaliseren voor dit keyword, starten we met een SERP’s analyse om een kijkje door de ogen van Google te nemen. Google laat ons namelijk exact zien wat de beste organische resultaten voor deze zoekterm zijn.

We kunnen dan ook gigantisch veel waardevolle informatie uit de search engine result pages halen die onze organische posities kunnen bevorderen, en tegelijkertijd tegenvallende prestaties verwachten wanneer we de informatie uit de SERP’s volledig negeren.

 

We voeren een SERP’s analyse uit om:

  1. De search intent te achterhalen
  2. De SERP features te analyseren
  3. Het concurrentieniveau in te schatten

”Analyzing the SERP’s means that we learn from the information provided, but it’s equally important to learn from what’s not provided.

Instead of copying the best results, it’s better to create a unique page with elements that have never been used before, to outrank the competition.

And while optimizing your page, try to imagine you have to deliver a version that’s at least 3 times better than the current number one spot in order to succeed”

Matthijs Pil

1. Achterhalen Search Intent

Met search intent verwijzen we naar de intentie van de gebruiker achter een uitgevoerde zoekopdracht in Google. Is de gebruiker bijvoorbeeld op zoek naar snelle informatie? Wilt de gebruiker een product aanschaffen? Is de gebruiker op zoek naar een vergelijking tussen bepaalde producten om de juiste aankoopbeslissing te maken?

Ondanks dat voor deze verschillende intenties in de meeste gevallen een vergelijkbare zoekopdracht wordt gebruikt, vragen ze om hele verschillende resultaten. 

In onderstaand voorbeeld zie je hoe soortgelijke zoekopdrachten met verschillende intenties kunnen worden uitgevoerd:

serps analyse

Google streeft als moderne zoekmachine naar de beste gebruikerservaring en probeert om dit te bereiken enkel zoekresultaten te vertonen die aansluiten bij de intentie van de bezoeker.

Hoofdzakelijk onderscheiden we 4 verschillende vormen van Search Intent:

  • Informatie intentie
  • Commerciële intentie
  • Transactie intentie
  • Navigatie intentie

Om erachter te komen welke vorm van search intent Google koppelt aan een specifieke zoekterm, voeren we een SERP’s analyse uit waarbij we kijken naar de search intent van de eerste 5 organische resultaten.

In het volgende hoofdstuk vind je een volledige uitleg over search intent en hoe je voor dit SEO principe kunt optimaliseren om betere resultaten te behalen in Google.

2. Analyseren SERP Features

We analyseren de aanwezige SERP features om de belangrijke informatie te gebruiken in het optimalisatieproces van onze eigen pagina. De aanwezige SERP features tonen ons namelijk wat Google belangrijke en relevante content vind op basis van de specifieke zoekopdracht.

Featured Snippet: Wordt er een featured snippet vertoond in de SERP’s? Zoja dan biedt dit een geweldige kans om deze positie voor je te winnen.

Video’s/afbeeldingen: Toont Google youtube video’s of afbeeldingen als zoekresultaat, dan weet je dat je deze vormen van multimedia op jouw pagina moet gebruiken om het maximale resultaat te halen.

People also ask boxes: Om de content-diepte en hiermee de pagina kwaliteit te verhogen, is het goed om zoveel mogelijk vragen die worden getoond in de ”people also ask” vakken, op je pagina te beantwoorden.

Gerelateerde zoekopdrachten: Gebruik de gerelateerde zoekopdrachten onderaan de SERP’s eveneens om de kwaliteit van de inhoud op je pagina te verbeteren. Google erkent namelijk de relatie tussen deze relevante zoektermen.

3. Inschatten concurrentieniveau

We schatten het concurrentieniveau in om te kijken of het haalbaar is dat we überhaupt proberen te ranken in Google voor een specifiek zoekwoord. Om een goede inschatting te maken analyseren we de eerste 5 zoekresultaten op basis van:

Relevantie: Hoe relevant is het zoekresultaat van de concurrentie ten opzichte van het keyword. Gebruiken zij het exacte keyword in de title tag? URL? H1? Is de pagina specifiek geoptimaliseerd rondom dit keyword of heeft de zoekterm meer een bijrol.

Backlinks: Maak gebruik van een gratis keyword tool zoals: Ubersuggest , om het aantal backlinks van je concurrenten te analyseren. Backlinks zijn externe links van de ene website naar een andere, die tellen als een positieve stem van vertrouwen.

Samenvatting H2: Search Engine Result Pages

Wanneer je een zoekopdracht uitvoert in Google worden de search engine result pages vertoond. 

Deze pagina met relevante zoekresultaten op basis de uitgevoerde zoekopdracht bestaan uit betaalde en organische resultaten, uit SERP features, en uit gerelateerde zoekopdrachten onderaan de SERP’s

De traditionele zoekresultaten bestaan uit een title tag, meta description, en een URL, die worden vertoond als organisch resultaten.

Organische resultaten hebben de positie binnen de SERP’s verkregen door zoekmachine optimalisatie, en worden door Google gerangschikt op basis van kwaliteit en relevantie.

Naast de traditionele zoekresultaten bestaan de hedendaagse search engine result pages uit advertenties, SERP features en gerelateerde zoekopdrachten.

Advertenties zijn betaalde zoekresultaten die voorkomen in Google shopping advertenties, en Google text advertenties.

Om de gebruiker nog beter van dienst te kunnen zijn heeft Google naast de advertenties nog een aantal SERP features in het leven geroepen. Deze rijke content heeft als doel om de gebruiker zo snel mogelijk van antwoord te voorzien, extra te informeren, of een aantal relevante suggesties in te brengen.

Onderaan de pagina met zoekresultaten vinden we de relevante zoekopdrachten die eerder in Google zijn uitgevoerd, of volgens Google een verwant zijn aan de zoekopdracht van de gebruiker.

Met de kennis van de SERP’s kunnen we op een strategische wijze optimaliseren voor de zoekmachines en alle elementen in ons voordeel gebruiken.